Het bestaande rust- en verzorgingstehuis werd uitgebreid zodat het plaats biedt aan 77 bewoners, het is gelegen in het centrum van Holsbeek.
Locatie:
HOLSBEEK
Bouwheer:
VZW ZUSTERS VAN BERLAAR