Den Bogaet  is gelegen  onder de kerktoren van Humbeek.
Locatie:
HUMBEEK
Bouwheer:
SWEET HOME STANDING