Het woon- en zorgcentrum is gelegen in het centrum van Tienen.
Locatie:
TIENEN
Bouwheer:
NV IN DE GOUDEN JAREN